Att ljudböcker mer eller mindre är att anses som standard inom skönlitteraturen håller nog de flesta med om. Idag finns även flera tjänster likt Nextory och Storytel där man kan prenumerera på ljudböckerna. Men ljudböcker kan även användas i undervisningssyfte.

Kurslitteratur

Ljudböcker har endast använts sparsamt som kurslitteratur utom möjligtvis när elever ska läsa någon skönlitterär bok för att sedan recensera densamma. Men nu gör ljudböckerna sitt intrång även som vanlig kurslitteratur. Ljudböcker som kurslitteratur har prövats, med goda resultat, av grundskoleelever på olika skolor runt om i Sverige.

Vid läs- och skrivsvårigheter

Elever som har läs- och skrivsvårigheter får en helt annan förutsättning att ta del av kurslitteraturen genom ljudböcker och samtidigt titta på till exempel diagram eller bilder samtidigt som man lyssnar på texten har visat sig vara en framgångsväg. Det är inte enbart elever som har läs – och skrivsvårigheter som har en fördel av ljudböcker, utan alla har hjälp av det extra stödet man får genom att lyssna och samtidigt titta på texten.

Tekniken hindrar

Ett hinder är att det inte finns teknisk utrustning som motsvarar kraven, bra samt kvalitativt ljud. Även utbudet på undervisningsljudböcker är begränsat. För tillfället är det mest böcker inom språk som finns tillgängliga på marknaden.

Undersökningar

I undersökningar som har gjorts på området visar det dock att ljudböcker används i ringa omfattning ju högre upp i utbildningen man kommer. Samma undersökningar visar dock på att både elever och lärare är positivt inställda till ljudböcker och skulle gärna vilja använda sig av dessa i en större omfattning än vad som görs idag.

Det finns en viss efterfrågan, både hos lärare samt elever, av böcker med avslappningsövningar. Något som tydligen behövs i dagens stressade skolmiljö.

Efterfrågan finns

Den muntliga traditionen är stark och det kan man se bland annat genom försäljningskurvan av ljudböcker som mer eller mindre har gått spikrakt upp sedan ljudbokens inträde på den svenska marknaden.

Förhoppningen är att utbudet av den renodlade kurslitteraturen kommer att öka successivt och även göra beröra andra ämnen förutom språk och mindfullness. Efterfrågan finns och även behovet. Ett problem finns dock med att använda sig av ljudböcker i undervisning och det är att eleven kan gå miste om grammatiken och själva skriftbilden, textens komposition och uppbyggnad.

Men som ett komplement måste ljudboken anses vara ett fullkomligt briljant och förhoppningsvis så kommer det bli lättare att introducera elever till att lyssna på annan litteratur, böcker som har lite mer skönlitterär inriktning. Ljudboken som ett komplement i undervisningen känns nästan som ett måste i dagen samhälle.