Arbetar du som författare så kan du stöta på begreppet ljudbok. Idag är ljudböcker så pass populära att många böcker även läses in och ges ut som ljudbok Dessa finns sedan tillgängliga via olika prenumerationstjänster. Företagen som erbjuder dessa prenumerationstjänster har avtal med nästan alla förlag i Sverige och många författare vill gärna att deras böcker ska finnas tillgängliga på dessa plattformar. Ibland får författaren själv läsa in ljudboken annars läses den in av en extern person. Fördelen med din bok blir en ljudbok som finns tillgänglig hos dessa prenumerationstjänster är att boken får större spridning och nya lyssnare kan uppmärksamma din ljudbok. Abonnemangstjänsterna så som Storytel, Bookbeat och Nextory arbetar mycket med att föreslå ljudböcker för användarna samt skapar olika topplistor. Tack vare detta kan din ljudbok eventuellt nå ut till en ny målgrupp som du inte hade förväntat dig att den skulle göra.

Vad du som författare dock måste tänka på är att det är många avtal som ska skrivas på innan din bok kan ges ut som ljudbok. Ofta sker detta mellan prenumerationstjänsten och ditt förlag, men det är en process som du som författare även har rätt till att ta del av. Att vara medlem i ett fackförbund kan vara en bra idé om du arbetar som författare. Genom att vara medlem i ett fackförbund har du en extern part som stöttar dig om du exempelvis skulle bli orättvis behandlad av ditt förlag.

Författares inkomst beror på försäljningen och förlaget

Avtal mellan författare och förlag är ofta hemliga. Däremot går det att ta del av bokföringar och därför går det att uppskatta vad en författare får för inkomst av både vanliga böcker, pockets och ljudböcker. I Sverige får en författare ungefär 15-50 % av F-priset på en bok. F-priset är det pris som förlaget sätter för försäljning till bokhandlare.

Exempel: Låt oss säga att F-priset på en roman är 100 kronor. Om en författare har en ersättning på 20 % och säljer 10 000 böcker får han eller hon 200 000 kr. Därefter ska arbetsgivaravgift (ca 25 %) och skatt (ca 30 %) dras, och författaren får cirka 100 000 kr.

Ljudböcker är dock något mindre lönsamt då ersättningen är något lägre än för en inbunden bok samt att försäljningen (än så länge) ofta är lägre. Författare får ofta sin ersättning utbetald i efterskott, både vid försäljning av inbundna böcker och ljudböcker. I vissa fall kan författare vänta upp till ett år innan de får ut ersättningen, dock ges ofta något förskott från förlaget baserat på hur många böcker förlaget tror kommer säljas. Ersättning i förskott är även något som fackförbunden förespråkar. Skulle du nekas rätt ersättning så är det samtidigt ditt fackförbund du vänder dig till för att få hjälp.

Ett fackförbund kan hjälpa dig med rättvisa avtal rätt ersättning

Att vara författare är inledningsvis inget du kommer tjäna storkovan på. Genomsnittet för en debutant är 1000-2500 sålda böcker vilket inte innebär särskild hög ersättning. Däremot ska författaryrket aldrig kännas orättvist – något som ett fackförbund kan hjälpa dig att säkerställa. Ett fackförbund innebär stor trygghet för dig som författare eftersom de kan hjälpa dig med exempelvis avtalsskrivning och löneförhandling. Det finns delvis royaltyavtal för författare som beskrivs ovan och det finns även vinstdelningsavtal där du som författare och förlaget delar på vinsten. Denna senare sortens avtal är ofta ganska komplicerade och detaljerade och för dessa kan det vara skönt att få hjälp av ett fackförbund. Det finns några olika fackförbund du som författare kan gå med i, för att hitta det fackförbund som passar bäst för dig är det bäst att du jämför fackförbund för författare. För debutanter kan medlemskapet vara extra viktigt eftersom att det kan vara svårt att veta vilken ersättning du som författare faktiskt har rätt till. Gällande ljudböcker kan ett fackförbund vara hjälpsamt för alla författare eftersom att det här med ljudböcker på prenumerationstjänster är något orörd mark. Ju fler författare som är medlemmar i fackförbund desto större förhandlingskraft får fackförbunden gentemot både förlag och prenumerationstjänster.