Ljudböcker finns snart överallt och även i undervisning. Det har blivit otroligt populärt med ljudböcker i bland annat språkundervisning och det med rätta, men även i andra mer traditionella ämnen finns det ljudböcker som kurslitteratur.

Finns redan i svenska skolor

Några skolor i Sverige erbjuder sina elever tillgång till att kurslitteratur, inlästa läromedel som de kallas. Dessa finns tillgängliga i telefon, dator eller platta. Bara den enkla saken att elever inte behöver bära runt på tunga böcker borde göra fler lärosäten intresserade att använda sig av ljudböcker i undervisningen. Dessutom blir det ju ganska svårt för eleverna ett ”tappa bort” böckerna eftersom många av dagens ungdomar verkar ha sin smartphone klistrad till kroppen. Dessutom borde antalet förstörda böcker drastiskt minska.

En nackdel är att vissa läroämnen kräver att man följer med i bilder eller i diagram men det är enkelt löst genom att dessa delar som är nödvändiga att ha utskrivna antingen följer med som en pappersbilaga eller att det finns att hitta på nätet. Fördelarna torde trots allt överväga nackdelarna när det kommer till ljudböcker som kurslitteratur. Det är enkelt att lyssna var man än befinner sig och kräver ju egentligen inget fysiskt utrymme att tala om.

Det är även en stor fördel med ljudböcker som kurslitteratur för de elever som har någon form av lässvårighet utan det blir mer rättvist i och med att det tar lika lång tid för alla elever att tillgodogöra sig ljudboken. Uppspelningshastigheten är den samma för alla! Ingen behöver känna sig utpekad för att de läser lite långsammare än någon annan.

I språkundervisning

Det finns även ljudböcker som kurslitteratur i modersmål, vilket kan vara en stor fördel för de barn som har föräldrar som inte är så duktiga i det svenska språket. Dessa föräldrar kan nu hjälpa sina barn på ett annat sätt när kurslitteraturen finns på flera språk.

I språkundervisning har ljudböcker funnits lite längre än inom de traditionella läroämnena av förstaligaskäl. Vid språkundervisning är det en fördel med att ha kurslitteratur som ljudbok och gärna då med olika uppläsare så att eleverna inte ”lyssnar” in sig på en röst utan verkligen lär sig språket genom olika röster och dialekter.

Framtidsvision

Ljudböcker är framtiden och förhoppningsvis så kommer utbudet av kurslitteratur att utökas till flera traditionella läroämnen och gärna att det i förekommande fall då det är behövligt återföljs av en textbok med exempelvis diagram eller de bilder som kan tänkas behövas för att göra ljudboken optimal som kurslitteratur.